aktualności

Wizerunki św. Kingi w zbiorach Muzeum

Dzień 24 lipca to szczególny dzień – święto patronki górników solnych. Warto przy tej sposobności wspomnieć o jej wizerunkach znajdujących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

obraz do kaplicy św. Kingi, F. Olesiński, Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaWśród nich wartym uwagi jest pierwszy obraz do ołtarza głównego w kaplicy, jeszcze wtedy Błogosławionej Kingi, namalowany w 1895 r. przez Ferdynanda Olesińskiego (ucznia Jana Matejki). Obraz jest ilustracją do legendy o odkryciu soli w Wieliczce. Ok. 1915 r. został zastąpiony rzeźbą solną. Wielokrotnie zmieniano mu miejsce ekspozycji w kopalni aż w końcu, bardzo zniszczony, trafił do Muzeum. Po gruntownej konserwacji obecnie prezentowany jest na wystawie „Sacrum w dziedzictwie solnym” w zaaranżowanym ołtarzu przypominającym o jego pierwotnym przeznaczeniu.

św. Kinga - Jan Matejko, Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaNajbardziej znanym wizerunkiem jest św. Kinga pędzla Jana Matejki ukazująca postać niemłodej zakonnicy na tle klasztoru w Starym Sączu. Artysta namalował go w 1892 r. w 600-lecie śmierci księżnej. Nie może zabraknąć solnych rzeźb autorstwa Józefa Markowskiego z dawnego ołtarza na podszybiu Daniłowicza z pocz. XX w. i współczesnej wykonanej przez Józefa Kowalczyka. Wizerunki te prezentowane są w ekspozycjach na trasie muzeum w kopalni soli.

św. Kinga, J. Mehofer, zbiory Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaNatomiast w zbiorach naszego Muzeum znajduje się również interesujące młodopolskie przedstawienie św. Kingi namalowane przez Józefa Mehoffera.

 

W wykuszu po prawej stronie od wejścia do Zamku Żupnego (przy ul. Zamkowej 8) widnieje rzeźba patronki osłaniająca swym płaszczem górników wykonana przez Józefa Kowalczyka.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F