aktualności

Wieliczka na drodze ku niepodległości

7 sierpnia 1914 r. kilkudziesięcioosobowy odział członków Związku Strzeleckiego w Wieliczce pod dowództwem Bolesława Szponara, owacyjnie żegnany przez przedstawicieli władz miasta i powiatu oraz tłumy wieliczan, wyruszył do Krakowa.

 

Orzełek legionowy, 1916, Muzeum Narodowe w KrakowieTam w Oleandrach Józef Piłsudski tworzył polskie oddziały wojskowe, które jako oddzielna formacja w armii austro-węgierskiej miała ruszyć na rozpoczętą niedawno wojnę z Rosją.Jeszcze w tym samym miesiącu pluton wielicki został wcielony jako pluton I do kompanii 1 V batalionu 1 pułku piechoty Legionu Polskiego. Dla strzelców wielickich rozpoczynał się nowy, jakże chlubny etap w ich niepodległościowej działalności – udział czynie zbrojnym Legionów Polskich, zrębie przyszłego Wojska Polskiego.

 

Sztandar Związku Legionistów Polskich w Wieliczce, 1930, Muzeum Narodowe w KrakowieWkrótce minie 100 lat od tej pamiętnej daty, kiedy Polska symbolicznie zerwała kajdany niewoli. W 1914 r. wybuchła wojna, zwana wielką lub I wojną światową, sprawiając, że jej zaborcy stanęli przeciwko sobie. W imię interesów domów panujących Austro-Węgier, Niemiec oraz Rosji ruszyły do walki wielkie armie. Wybuch właśnie tej wojny niósł jednak dla Polski i Polaków wielką szansę na upragnioną niepodległość. Jak wyglądała owa trudna „wielicka” droga do niepodległości oraz jak była kultywowana o tym pamięć już po roku 1918, przybliży przygotowywana przez Muzeum wystawa czasowa zatytułowana „Wieliczka na drodze ku niepodległości”, na której zaprezentowane zostaną m.in. należące do wieliczan odznaczenia wojskowe, pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie, a także afisze, sztandary organizacji niepodległościowych, elementy mundurów wojskowych i broń z tamtego okresu.

Wystawa prezentowana będzie w Zamku Żupnym w dniach od 09.11.2016 do 31.03.2017 r.

Paweł Krokosz

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F