czasowe

Wieliczka. Miasto utrwalone w kadrze.

Zapraszamy od 15 września do 15 listopada 2015 r. do Zamku Żupnego na wystawę „Wieliczka. Miasto utrwalone w kadrze”. Najstarszy w Polsce ośrodek solarski swoje dzisiejsze oblicze zawdzięcza w dużej mierze kopalni. To właśnie budynki salinarne zdominowały charakter, rozwój przestrzenny a w efekcie współczesny wygląd miasta.

O ile trudno odnaleźć źródła ikonograficzne przedstawiające pierwsze wieki istnienia miasta, o tyle historię architektury Wieliczki ostatnich stu lat przybliżają fotografie gromadzone przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Zapis historycznego obrazu fotograficznego pozwala wyobrazić sobie, przeanalizować sukcesywną rozbudowę bądź też nieodwracalne zmiany jakie zaszły w odniesieniu do najważniejszych budynków Wieliczki. Na wystawie zorganizowanej na Zamku Żupnym znajdzie się kilkadziesiąt wielkoformatowych wydruków oraz prezentacje multimedialne fotografii budynków prywatnych, miejskich oraz salinarnych, wykonanych pod koniec XIX oraz w XX w.


Zamek Żupny, zdjęcie z roku 1912 fot. Jan Czernecki i 2015  fot. Ludwik Kotuś

Wstęp do ekspozycji stanowi reprodukcja jednego z najstarszych widoków miasta od strony północnej, autorstwa Awita Szuberta z 1892 r. Na zdjęciu centralnie widoczna jest wieża kościoła parafialnego św. Klemensa oraz Zamek Żupny z basztą o zwieńczeniu noegotyckim. Właściwą cześć wystawy tworzy czterdzieści jeden, wybranych z bogatego zbioru dawnej fotografii, reprodukcji wielkoformatowych, wśród których odnaleźć można widok Dolnego i Górnego Rynku, bramy głównej Zamku Żupnego, budynków salinarnych (m.in. istniejących i nieistniejących nadszybi), gmachów użyteczności publicznej, zabudowań kościelnych, a także ulicy i parków stanowiących o niezwykłości tego miejsca. Czterdzieści jeden wyselekcjonowanych ujęć historycznych zestawiono z współczesną fotografią. Zabieg ten pozwala prześledzić obecny stan zachowania i zachodzące zmiany.


Rynek Górny, zdjęcie z roku 1962 fot. Michał Grochal i 2015 fot. Ludwik Kostuś

Całość uzupełniają prezentacje multimedialne, które pokazują część ogromnej kolekcji fotografii historycznej ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Na koniec warto dodać, że dawna i współczesna fotografia będąc zapisem i utrwaleniem wciąż zmieniającej się rzeczywistości, posiada nie tylko walory dokumentacyjne, ale także artystyczne. Każde ze zdjęć prezentowanych na naszej ekspozycji jest małym dziełem sztuki.

 

patronat medialny:

TVP kraków

Poznaj Swój Kraj

This entry was posted in czasowe, wystawy, zamek. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F