aktualności

Wystawa: Wieliczka na drodze ku niepodległości

Na wystawie, którą prezentujemy w Zamku Żupnym będzie można zobaczyć historyczny sztandar Związku Legionistów Polskich w Wieliczce, jego Akt Fundacyjny oraz fotografie towarzyszące tej uroczystości. Atmosferę dawnych czasów przybliżą, należące do wieliczan, odznaczenia wojskowe, pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie, obrazy, afisze, a także elementy mundurów wojskowych i broń z tamtego okresu.

Akt fundacyjny sztandaru związku legionistów polskich w Wieliczce 1930 r. wł. Andrzej Gaczoł8 czerwca 1930 r. stanowi pamiętną datę w historii Wieliczki, wtedy bowiem powróciły wówczas do miasta wspomnienia legionowe. Można rzec, iż powróciły ze zdwojoną siłą, gdyż tego dnia członkowie miejscowego Związku Legionistów Polskich otrzymali swój sztandar, ufundowany przez zawiązany w Wieliczce Komitet Obywatelski. Jego przekazanie nastąpiło po mszy polowej odprawionej przez księdza dziekana Stanisława Hałatka na dziedzińcu kościoła parafialnego. Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup – Sufragan Krakowski Stanisław Rospond.

Wszystko odbyło się w podniosłej atmosferze z udziałem przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz licznej rzeszy mieszkańców miasta i okolicy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych i delegacji bratnich oddziałów Związków Legionistów Polskich, delegatów stowarzyszeń, zrzeszeń i korporacji ziemi wielickiej. Pojawiły się zwarte oddziały Związku Strzeleckiego, Przysposobienia Wojskowego, Straży Ogniowej, harcerzy i wychowanków zakładu dla sierot i opuszczonych chłopców w Pawlikowicach pod Wieliczką.

Orzełek legionowy 1916Jak zapisano w Akcie Fundacyjnym sztandaru, uroczystości zorganizowano „ku upamiętnieniu 15-letniej rocznicy wymarszu oddziałów wielickich do Legionów Polskich w bój o odzyskanie niepodległości umiłowanej  Ojczyzny”. W tym czerwcowym dniu swojego wzruszenia nie kryli wieliczanie i dawni żołnierze Marszałka Józefa Piłsudskiego, m.in. prezes Związku Legionistów Polskich w Wieliczce dr Tadeusz Bierczyński oraz artysta-malarz prof. Tadeusz Korpal, według którego pomysłów i projektu wykonano sztandar. Po ceremonii przez miasto przeszła defilada oddziałów Związków Legionistów Polskich, a o godzinie 13.00 w salach Szkoły Żeńskiej na Zadorach odbył się „Wspólny Obiad Żołnierski” przygotowany staraniem wielickiego Komitetu Obywatelskiego.

 

Wystawa trwa od 10 listopada 2016 do 3 marca 2017 roku.

Kurator wystawy: Dr Paweł Krokosz


 

 

Patroni medialni
This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F