aktualności

Wieliczka a Wielka Wojna. Po sesji…

28 października 2014 w Zamku Żupnym w Wieliczce odbyła się sesja pt. „W 100-lecie wybuchu Wielkiej Wojny 1914-1918. Wieliczka na drodze do niepodległości”.

sesja Wieliczka a Wielka Wojna. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Sesję otworzył dyrektor prof. Antoni Jodłowski podkreślając, że Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wydarzeniem tym upamiętniło 100-lecie tego wydarzenia. Podkreślił też, że po raz pierwszy w historii zastosowano w walce nowoczesną broń chemiczną, czołgi, samoloty, łodzie podwodne.

Dr hab. Mariusz Wołos, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w referacie pt.” Europa w przededniu Wielkiej Wojny” zauważył, że  sytuacja polityczna w Europie była tak napięta, że konflikt zbrojny musiał nastąpić. Za punkt zapalny i bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny uważa się zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga 28 czerwca 1914 roku. Austro-Węgry chciały przeprowadzić śledztwo na terenie Serbii, ale władze Serbii nie wyraziły zgody. Fakt ten stał się pretekstem do wypowiedzenia wojny, którą już z perspektywy czasu nazwano Wielką Wojną.

W strategię wojny, układ sił, taktykę i stosowane uzbrojenie wprowadził dr hab. Michał Baczkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego interesującym referatem „Działania wojenne na terenie Galicji w pierwszych latach I wojny światowej”. Była ona największym konfliktem zbrojnym, zarówno ze względu na zasięg, jak i liczbę uczestniczących w niej bezpośrednio państw. Wojna zaplanowana na krótki czas prowadzona była przez cztery lata niosąc ze sobą śmierć wielu milionów osób.

Znaczącym austriackim zwycięstwem, o którym warto wspomnieć, było odparcie ataku Rosjan i odepchnięcie ich na wschód w czasie bitwy w pobliskim Łapanowie 2.12.1914 r. Jak się okazało, już w czasie dyskusji, powstał tu system umocnień ziemno-drewnianych, które niestety nie zachowały się do naszych czasów. Bitwa ta porównywana jest do bitwy nad Marną. Ostatecznie wojskom rosyjskim udało się dotrzeć tylko pod wzgórze Kaimusytuowane na granicy Krakowa z Wieliczką skąd zostały odparte przez armię austro-węgierską 6 grudnia 1914 r. W pierwsza rocznicę tego wydarzenia odsłonięto tu pomnik stojący do dziś.

Najbliższą nam historię – Wieliczki – przybliżył nasz kolega dr Paweł Krokosz w wystąpieniu „Wieliczka w roku 1914”. Miasto przygotowywało się na działania wojenne od sierpnia 1914 r. Powstał Powiatowy Komitet Narodowy, wspierano legiony.

Na działania wojenne przygotowywała się też kopalnia. Cenne dokumenty i pamiątki wysłano do Wiednia, ukryto bibliotekę salinarną i XVII-wieczne mapy. Wstrzymano ruch kopalni, czyli soli nie produkowano i rozebrano maszyny szybowe.

Rosjanie wkroczyli do Wieliczki 28 listopada 1914 r. rabując miasto. Udało się potwierdzić, że do kopalni soli schodzili wielokrotnie.

Już w czasie dyskusji – Pan Wojciech Gawroński przypomniał tragiczny epizod wojenny związany z kopalnią z 23 kwietnia 1915 r. kiedy to w czasie przeprawy promowej przez jeziorko solankowe utonęło 7 niemieckich żołnierzy. Na szczęście przeprowadzone śledztwo wykazało poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa przez żołnierzy, którzy lekceważąc ostrzeżenia sami doprowadzili do tragedii. Tym samym udało się zażegnać wybuchowi afery międzynarodowej.

Wystąpienia w sposób interesujący przybliżyły początkowy okres I wojny światowej. Cieszy fakt, że z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwali się im uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Dembowskiego w Wieliczce.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F