aktualności

Integracyjne warsztaty artystyczne

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka od 20 lat organizuje plenery malarskie dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo iż nie są adresowane wyłącznie do osób dorosłych często najmłodsi artyści nie mogli z różnych przyczyn brać w nich udziału, stąd pomysł by co dwa lata organizować kolejne plenery wspólnie z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych, a w roku w którym nie będzie odbywał się plener warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży.

Pierwsze z tego cyklu spotkanie na warsztatach artystycznych odbyło się 27 maja 2019 roku w Zamku Żupnym w Wieliczce. Zainaugurowało ono nową formę współpracy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka z ośrodkami wielickimi zajmującymi się edukacją także dzieci z niepełnosprawnościami. Organizatorzy chcieli by Muzeum na kilka godzin stało się przestrzenią dla integracyjnych działań artystycznych, miejscem spotkania młodzieży w pełni sprawnych i z niepełnosprawnościami. Integracja tych dwóch grup wyróżnia je od organizowanych wcześniej plenerów, w których biorą udział tylko osoby z niepełnosprawnościami?

Młodzież zainspirowana obiektami prezentowanymi w Muzeum oraz architekturą tego niezwykłego miejsca pracowała w trzech grupach pod kierunkiem prowadzących zajęcia artystek. Grupa pierwsza pod kierunkiem Pani Ingi Suminy malowała farbami do tkanin bawełniane koszulki, grupa druga pod kierunkiem Pani Grażyny Stępniewskiej-Szynalik tworzyła kolaż z wykorzystaniem tektury falistej a grupa trzecia pod kierunkiem Pani Magdaleny Szczepaniak-Tabor tworzyła tryptyki używając akwarel i soli. Scenariusze zajęć zostały specjalnie opracowane na tą edycję warsztatów. Celem warsztatów była przede wszystkim integracja, tworzenie a powstałe prace stały się pretekstem do swobodnej ekspresji, rozmowy i wymiany doświadczeń. Do udziału w pierwszych warsztatach zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Wzięło w nich udział 22 uczestników.
Muzeum zamierza organizować tego typu warsztaty kilka razy w roku by więcej chętnych mogło z nich skorzystać. Aby integracja mogła w pełni zaistnieć grupy będą nie większe niż 10. osobowe stąd ograniczenia co do liczby uczestników.

 


 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F