aktualności

Projekt edukacyjny: w solnej krainie

Zapraszamy 5 i 6 letnie dzieci, w grupach przedszkolnych z rejonu małopolski, wraz z opiekunami do nowego projektu edukacyjnego.

Głównym założeniem naszego projektu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego miasta Wieliczka, ukazanie najważniejszych miejsc związanych z historią soli na tych terenach oraz pobudzenie zainteresowań młodych odbiorców. Wszystkie działania mają na celu wspomagać cele edukacyjno-wychowawcze przedszkoli oraz poszerzać wiedzę ogólną dzieci.

W ramach projektu, grupy przedszkolne biorące udział, otrzymają od Muzeum pakiet materiałów edukacyjnych pomocnych w realizacji tematów w przedszkolach, a następnie wezmą udział w interaktywnych warsztatach „Od kopacza do górnika” realizowanych w Muzeum na III poziomie Kopalni Soli oraz wraz z przewodnikiem odwiedzą Zamek Żupny w Wieliczce.

Po zgłoszeniu przez przedszkole chęci wzięcia udziału w projekcie, prześlemy kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych dzieci i opiekunów. Po odesłaniu wypełnionych dokumentów przedszkole otrzyma informację zwrotną o zakwalifikowaniu się do projektu, a następnie otrzyma pakiet materiałów potrzebnych w realizacji tematów.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia i zakwalifikowanie do projektu do 15 października 2018 roku.

 

Kontakt

Dział Edukacji, tel. 12 289 16 33;

e-mail: m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl | Magdalena Gawrońska

 

PDF REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO „W SOLNEJ KRAINIE”

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F