aktualności

W solnej krainie

Projekt edukacyjny dla przedszkoli „W solnej krainie” został przygotowany dla upowszechniania dziedzictwa kulturowego Wieliczki i ukazania najważniejszych miejsc związanych z historią soli oraz pobudzenia zainteresowań młodych odbiorców.

Do projektu zgłosiło się 15 przedszkoli z małopolski: z Krakowa, z Wieliczki, z Trąbek, ze Sławkowic, z Bochni, z Zabierzowa, ze Sławkowic, z Łapanowa, ze Swoszowic. W sumie 275 dzieci w wieku 4-6 lat.

W ramach projektu, grupy przedszkolne biorące udział, otrzymały od Muzeum pakiet materiałów edukacyjnych pomocnych w realizacji tematów w przedszkolach, a następnie (w pierwszym kwartale 2019 roku) wezmą udział w bezpłatnych, interaktywnych warsztatach „Od kopacza do górnika” realizowanych na Trasie Muzeum w Kopalni Soli oraz wraz z przewodnikiem odwiedzą Zamek Żupny w Wieliczce. Warunkiem przystąpienia do etapu 2 jest udokumentowanie wybranych elementów zajęć przez nauczyciela (fotografie) i przesłanie drogą e-mailową do Działu Edukacji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F