aktualności

W 90. rocznicę niepodległości

7 listopada 2008 roku w podziemnej ekspozycji Muzeum odbyło się spotkanie z udziałem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

HallerPunktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie pomnika Józefa Hallera w komorze Saurau, noszącej dawniej imię generała. Pomnik w soli wykonał górnik-rzeźbiarz Stanisław Anioł. W ten sposób Muzeum uczciło postać wybitnego patrioty i dowódcy, który poprowadził swoich żołnierzy do walki z trzema zaborcami. Wkrótce po zakończeniu wojny, 2 lipca 1919 roku, Haller gościł w Wieliczce, owacyjnie witany przed wejściem do budynku nadszybia Daniłowicza. Fakt ten upamiętniają fotografie archiwalne oraz wpis do księgi pamiątkowej.

gen. J. Haller przed szybem Daniłowicza, 2 lipca 1919Z tej okazji warto przypomnieć, że to właśnie 90 lat temu, 9 listopada 1918 roku na zebraniu Zarządu Salinarnego oraz mężów zaufania rady robotniczej, dla usunięcia śladów niewoli, postanowiono zmienić dotychczasowe austriackie nazwy szybów: Cesarza Franciszka Józefa i Arcyksięcia Rudolfa, przywracając im nazwy historyczne: Regis i Daniłowicza. Jednocześnie przemianowano szyby wydrążone w czasach zaboru austriackiego: Cesarza Józefa na Kościuszki, Cesarza Franciszka na Paderewskiego i Cesarzowej Elżbiety na Św. Kingi.

Należy podkreślić, że nazwiska osobistości, które wniosły istotny wkład w dzieło odbudowy Rzeczypospolitej oraz miejscowości znane z rozegranych tam bitew, zostały utrwalone w nazewnictwie wyrobisk tutejszej kopalni soli: komory Józefa Piłsudskiego i Józefa Hallera, szyby Paderewski i Wilson, poprzecznie Rarańcza i Kaniów. Brygadier J. Piłsudski i generał Józef Haller dowodzili polskimi formacjami na frontach I wojny światowej. Szerokim echem odbił się czyn zbrojny Polaków, wśród których było wielu wieliczan, walczących m.in. pod Rarańczą (15/16 II 1918 r.) i Kaniowem (11 V 1918 r.). Sukces przyniosły też zabiegi dyplomatyczne.

Ignacy Paderewski, pianista światowej sławy, a później premier rządu RP, w czasie swych artystycznych podróży zyskał uznanie i przyjaźń m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym w tamtym czasie był Woodrow Thomas Wilson. W ogłoszonym 8 stycznia 1918 r. programie pokojowym wypowiedział się on zdecydowanie za utworzeniem niepodległego państwa polskiego.

Ważny i godny zaznaczenia jest fakt, iż w świetle tych doniosłych wydarzeń Wieliczka wpisała się aktywnie w dzieło odzyskania niepodległości 90 lat temu.
Odsłonięcie pomnika generała Józefa Hallera w komorze Saurau (dawniej Hallera) o godz. 12.00.

 

 

 

Patronat medialny: Polska Gazeta Krakowska, TVP Kraków

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F