aktualności

Multimedialna kaplica pw. św. Jana Pawła II

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka udostępniło wiernym i turystom nowoczesną kaplicę pod wezwaniem św. Jana Pawła II w odrestaurowanej komorze Aleksandrowice II. Jej poświęcenia dokonał 21 listopada 2014 r. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

poświęcenie kaplicy, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (7)

Dotychczas to górnicy, idąc za potrzebą serca, urządzali kaplice w kopalni. Ich miejsce pracy zagrażało zdrowiu a nawet życiu. W kaplicach  modlili się prosząc o bezpieczny przebieg pracy i szczęśliwy powrót do domu, a także wyrażali wdzięczność za zażegnanie podziemnych kataklizmów wywołanych  żywiołami.  Kaplice swoim stylem i aranżacją odzwierciedlały ducha epoki, w której powstawały.  Różniły się kształtem, wielkością i wystrojem wnętrz – od bardzo skromnych po bogato wyposażone i wykute w soli. W sumie w wielickiej kopalni w ciągu stuleci po­wsta­ło ok. 40 ka­plic i miejsc kultu.

Dyrektor Muzeum prof. Antoni Jodłowski podkreślił , że  wystrój  wykonanej kaplicy jest na miarę XXI w. – nowoczesny, z wykorzystaniem multimediów. Oddając ducha naszych czasów wpisuje się ona w wielowiekową tradycję urządzania kaplic  w kopalni.

Patronem kaplicy jest św. Jan Paweł II. Świat ludzi pracy był mu bardzo bliski i w swoich kazaniach oraz  rozważaniach poświęcił temu zagadnieniu wiele miejsca, apelując o godne traktowanie pracowników oraz  ich sprawiedliwe wynagradzanie. Wielicką kopalnię odwiedził trzykrotnie: w 1930 r., 1936 r.  oraz będąc kardynałem w 1971 r.  Ten wyjątkowy Papież pielgrzym przez cały pontyfikat przemierzał świat by spotykać się z ludźmi wskazując na to co ich łączy, uczyć miłości, szacunku i wybaczania – teraz to oni,  turyści i pielgrzymi z całego świata, mogą przychodzić do niego, by tu wracać do uniwersalnych i ponadczasowych wartości, które głosił.

O Patronie przypominać będzie karta z makularza –  dziennika konklawe kardynała Karola Wojtyły z pierwszym jego podpisem jako Papieża Jana Pawła II eksponowana w gablocie obok ołtarza. Dokument ten został udostępniony Muzeum przez Kurię Archidiecezjalną w Krakowie.

Kaplica będzie czynnym obiektem sakralnym, nad którym opiekę będzie sprawował kapelan. Jest ona prawdopodobnie najgłębiej na świecie położoną świątynią poświęconą Papieżowi. Zostanie włączona do szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”, będą tu też obchodzone uroczystości lokalne oraz ponadregionalne m.in. związane z osobą Papieża Jana Pawła II.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F