aktualności

Trójstronna umowa o organizacji międzynarodowej konferencji

Miło nam poinformować, że 2 marca 2017 podpisana została trójstronna umowa dotycząca organizacji Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018. Ze strony Organizatora Konferencji: Muzeum Żup Krakowskich umowę podpisał Dyrektor Jan Godłowski oraz Główna Księgowa Joanna Nawalany, ze strony Współorganizatora konferencji – Kopalni Soli Wieliczka: Prezes Zarządu Zbigniew Zarębski i Członek Zarządu Jarosław Malik, a ze strony Współorganizatora – Kopalni Soli Bochnia: Prezes Zarządu Zbigniew Rojek.

Umowa zakłada ścisłą współpracę przy organizacji tego międzynarodowego wydarzenia i przyczyni się do należytego uczczenia 40 rocznicy wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na listę UNESCO oraz 5 rocznicę rozszerzenia tego wpisu o kopalnię Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce.

2018 jest rokiem szczególnym ze względu na kilka istotnych rocznic, związanych z historią Żup Krakowskich, czyli dawnego przedsiębiorstwa królewskiego obejmującego kopalnie soli, warzelnie oraz całą infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwórstwem soli w Wieliczce i Bochni. W 2018 roku będziemy obchodzić Jubileusz 40-lecia (1978) wpisania kopalni soli w Wieliczce na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i 5-lecia rozszerzenia wpisu UNESCO o Kopalnię w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce – siedzibę zarządu kopalń od XIII wieku do 1945 roku, Jubileusz 650-lecia od spisania Statutu Żup Krakowskich (1368 r.), Jubileusz 500-lecia od powstania Krótkiego a dokładnego opisu zarządzania i stosunków w żupach wielicko-bocheńskich w 1518 roku wpisanego w 2014 r. na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W Komitecie Honorowym, którego Przewodniczącym jest Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiądą: Prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, a także przedstawiciele ICOM i innych międzynarodowych stowarzyszeń.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2018 w obiektach objętych wpisem na listę UNESCO jako „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i w Bochni”, które odwiedza w sumie ponad 1,5 mln turystów rocznie.

 

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F