historia

Trasa turystyczna

jedna z dwóch tras, obok Trasy Muzeum wchodzących w skład biletu do kopalni soli, składa się z ponad 20 komór, położonych na głębokościach od 64 do 135 metrów (poziomy I-III). Zwiedzanie rozpoczyna się zejściem lub zjazdem szybem Daniłowicza, zgłębionym w latach 1635-42.

Trasę Turystyczną stanowią chodniki, komory, podziemne kaplice (w tym kaplica św. Kingi), malownicze jeziorka, pochylnie i przejścia między poziomami o łącznej długości 2,2 km.

Szczególnym walorem trasy są efekty widokowe i przestrzenne sprawiające duże wrażenie na zwiedzających. Całość stanowi rodzaj dobrze skomponowanego skansenu górniczego, zaadaptowanego do celów turystycznych.

Więcej o Trasie Turystycznej.

 

zwiedzanie: ok. 1.5 godziny | Trasa 2.5 km | Głębokość 64-135 metrów

This entry was posted in historia, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F