stałe

Trasa Muzeum

Na Trasę Muzeum składa się 15 wystaw stałych, 2 rezerwaty górnicze, sala wystaw czasowych oraz multimedialna kaplica. W sumie ok. 2500 zabytków zlokalizowanych w 18 komorach na III poziomie kopalni soli na trasie o długości ok. 1.5 km. Turyści mogą ją zwiedzić w ramach biletu do kopalni soli po przejściu trasy turystycznej i krótkiej przewie.

Komora Russegger VI Geologia złóż solnych Polski

Komora Russegger V  Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie

Komora Russegger IV Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego

Komora Russegger III Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni

Komora Russegger II Dawne urządzenia i sprzęt górniczy

Szerzyzna Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego

Komora Maria Teresa II Mechanizacja robót górniczych, turystyka w kopalni wielickiej, rezerwat górniczy

Komora Miejska Historia miasta górniczego Wieliczki

Komora Karol Lokomotywa elektryczna

Komora Maria Teresa IV Maszyna do transportu pionowego

Komora Maria Teresa III Geologia złóż soli kamiennej i siarki

Komora Modena Kierat do transportu pionowego

Komora Kraj Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego

Komora Saurau Rezerwat górniczy

Komora Russegger VII Sacrum w dziedzictwie solnym

Komora Alfonsa Długosza Sala widowiskowa

Komora Aleksandrowice I Wystawa: Tradycje górnicze

Komora Aleksandrowice II multimedialna kaplica pw. św. Jana Pawła II

This entry was posted in stałe. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F