słownik

Trasa Muzeum

jest zwiedzana po przejściu Trasy Turystycznej, w ramach podstawowego biletu do kopalni soli.  Trasę Muzeum, o długości ok. 1,5 km, tworzy w sumie 15 wystaw stałych, 2 rezerwaty górnicze, sala wystaw czasowych oraz multimedialna kaplica św. Jana Pawła II. W sumie 18 zabytkowych komór.

Komory muzealne utrzymane są w formie naturalnych, nieskażonych nowoczesnym sprzętem i wystrojem, wyrobisk górniczych co podnosi niewątpliwie ich wartość historyczną i stanowi zarazem „surowy klimat” kopalni dla eksponowanych w nich urządzeń zabytkowych.

Łącznie Trasa Turystyczna z Trasą Muzeum stanowi ok. 2 % wszystkich wyrobisk kopalnianych.

 

zwiedzanie: ok. 50 min. Trasa: 1.5 km | głębokość: 135 metrów

trasa-muzeum-tras-turystyczna-mapa

Komora Russegger VI Geologia złóż solnych Polski

Komora Russegger V  Żupy krakowskie – przedsiębiorstwo królewskie

Komora Russegger IV Urządzenia i sprzęt do transportu pionowego

Komora Russegger III Warzelnictwo solne i odwadnianie kopalni

Komora Russegger II Dawne urządzenia i sprzęt górniczy

Szerzyzna Sprzęt do transportu poziomego i pochylnianego

Komora Maria Teresa II Mechanizacja robót górniczych, turystyka w kopalni wielickiej, rezerwat górniczy

Komora Miejska Historia miasta górniczego Wieliczki

Komora Karol Lokomotywa elektryczna

Komora Maria Teresa IV Maszyna do transportu pionowego

Komora Maria Teresa III Geologia złóż soli kamiennej i siarki

Komora Modena Kierat do transportu pionowego

Komora Kraj Maszyny do transportu pionowego i pochylnianego

Komora Saurau Rezerwat górniczy

Komora Russegger VII Sacrum w dziedzictwie solnym

Komora Alfonsa Długosza Sala widowiskowa

Komora Aleksandrowice I Wystawa: Tradycje górnicze

Komora Aleksandrowice II multimedialna kaplica pw. św. Jana Pawła II

 

zobacz  interaktywny plan Trasy Muzeum

This entry was posted in słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F