aktualności

Tajemnica obrazów Aleksandra Gryglewskiego

Na wystawie „Górnictwo w sztuce, sztuka w górnictwie” można zobaczyć liczne prace zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów. Z tej pierwszej grupy – część obrazów pochodzi jeszcze z XIX w. i jest związana z Wieliczką. Najstarszy, bo pochodzący z 1850 r., jest obraz olejny malowany na blasze i przedstawiający zwiedzanie przez ówczesnych turystów komory z solnym jeziorem. Wyjątkowa jest także praca malowana tuszem na papierze autorstwa Ferdynanda Olesińskiego, syna wielickiego sztygara, przedstawiająca prace w wielickiej kopalni. Ten wielicki twórca, uczeń Jana Matejki, rzadko podejmował temat górnictwa, częściej malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe i religijne. Z końca XIX w. pochodzą jeszcze: szkic postaci górnika Jacka Malczewskiego i olejny obrazek wnętrza komory namalowany przez Piotra Stachiewicza.

Wreszcie na wystawie znajdują się także dwa obrazy olejne Aleksandra Gryglewskiego, przedstawiające pogrążone w mroku wnętrza komór i pracujących górników. Ciekawa jest historia związana z powstaniem tych prac. Aleksander Gryglewski związany był z dwoma warszawskimi czasopismami: „Kłosy” i „Tygodnik Ilustrowany”. W 1868 r., kiedy w Galicji rozeszła się wieść o niebezpiecznym wycieku słodkiej wody w kopalni wielickiej, który zagroził istnieniu nie tylko kopalni ale także części miasta, artysta został wysłany do Wieliczki, aby na miejscu wykonał rysunki do grafik ilustrujących artykuł o tym tragicznym wydarzeniu. Jego szkice zachowały się do dzisiaj: część z nich znajduje się w zbiorach wielickiego muzeum, reszta – w Muzeum Narodowym w Warszawie. W obu czasopismach ukazały się obszerne artykuły relacjonujące „katastrofalny” wypływ wody w poprzeczni Kloski ilustrowany licznymi grafikami Aleksandra Gryglewskiego (także one znajdują się w zbiorach MŻKW). Wielicka kopalnia soli musiała wywrzeć na artyście duże wrażenie, skoro namalował także dwa obrazy olejne, może niepozorne, ale dotyczące jakże dramatycznych wydarzeń.

Opisane powyżej obrazy, a także inne – równie ciekawe, oraz rzeźby o tematyce górniczej, można oglądać do 15.05.2014 r. na wystawie w Zamku Żupnym. Zapraszamy.

                                                                                                                         

                                                                                                                                  Marek Skubisz

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F