historia

Szyb Wodna Góra

Wodna Góra, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczkaszyb wydrążony ok. 1334 r. w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Był głównym szybem podającym na powierzchnię wody kopalniane w zaczepionych do liny kieratu bulgach (specjalnych worach zszytych z dwóch skór wołowych) lub drewnianych cebrach. Stąd systemem drewnianych rynien transportowano solankę do warzelni zwanej wówczas karbarią.

W 1. poł. XIX w. także do zakładu kąpieli solankowych założonego przez doktora Feliksa Boczkowskiego. W 1793 r. szyb został pogłębiony do 247 m i osiągnął VI poziom kopalni. Wydobyta na powierzchnię słona woda spływała grawitacyjnie, drewnianymi rynnami, do warzelni.

W 1812 r. drewnianą kletę szybową zastąpiło murowane nadszybie. Po 1861 r. dotychczasowe funkcje Wodnej Góry przejął szyb Regis. W 1868 r. nadszybie rozebrano, nieprzydatny już szyb zasypano i zamknięto platformą, która z czasem stała się naturalną trybuną dla przemawiających do zgromadzonych na placu.

W latach 30. XX w. i ten ostatni ślad po średniowiecznym szybie zniknął pod zakładanymi w tym miejscu miejskimi Plantami.

Współcześnie, na terenach dawnego szybu znajduje się pomnik Adama Mickiewicza.

This entry was posted in historia, o muzeum, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F