historia

Szyb św. Kingi

Szyb został wybity w latach 1864-66. W 1867 r. zakończono budowę nadszybia, a w 1868 r. postawiono młyn do kruszenia soli. Po koniec XIX w. oraz w I połowie XX w. nadszybie sukcesywnie przebudowywano. W 1938 r. zainstalowano obecną maszynę wyciągową.

Po odzyskaniu niepodległości, już w październiku 1918 r. zmieniono niemieckie nazwy wyrobisk i budynków salinarnych. Wprowadzono wówczas nowe, rdzennie polskie lub przywrócono dawne, historyczne nazewnictwo. Dawny szyb Cesarzowej Elżbiety otrzymał wówczas nową nazwę – szyb Św. Kingi.

Istniejący do dnia dzisiejszego kompleks nadszybia zyskał w 2012 r. nową maszynę wyciągową.

 

oprac. dr Barbara Konwerska

 

Szyb św. Kingi, fot. Władysław Gargul, ok. 1922 roku

This entry was posted in historia, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F