historia

Szyb Regis


jedyny zachowany do dnia dzisiejszego średniowieczny szyb górniczy; zgłębiony na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w poł. XIVw. Pierwotnie nad szybem wznosiła się drewniana kleta, w 1860-61 powstał murowany budynek, w którym mieściła się maszyna parowa, kotłownia oraz skład opału, w tym samym czasie do szybu doprowadzono tory kolejowe. Obecny kształt zawdzięczamy przebudowie w stylu secesji z lat 1909-1912. Po II wojnie światowej szyb stopniowo zamierał i niszczał. W latach 1996-2012 trwały prace nad przywróceniem funkcji komunikacyjnych. Obecnie nadszybie dostosowane jest do obsługi ruchu turystycznego.

źródła:

Górnicza Wieliczka. Przewodnik po mieście 

 studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce, t. XXVIII

This entry was posted in historia, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F