historia

Szyb Goryszowski

nazwa szybu może pochodzić od niejakiego Gierasza, wymienionego jako świadek w dokumencie lokacyjnym Wieliczki w 1290 r.

Zaciśnięta obudowa drewniana szybu Goryszowski z 2. poł. XIII w.

Zaciśnięta obudowa drewniana szybu Goryszowski z 2. poł. XIII w.

Szyb przestał być użytkowany przed 1638 r. Jego lokalizację na powierzchni i wewnątrz kopalni potwierdziły badania archeologiczne prowadzone w latach 1979-81 przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

This entry was posted in historia, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F