Obiekt tygodnia

Koralowiec wtopiony w sól

Szkielet pojedynczego koralowca z zachowanym kielichem i bocznymi paczkami.

Dobrze zachowany fragment koralowca wtopiony w sólPokłady soli wytrąciły się z wody morskiej. Jednak w okresach poprzedzającym lub następującym po tym procesie morze mogło być środowiskiem rozwoju różnych organizmów zwierzęcych. Koral w soli stanowi jednak świadectwo „nadużycia” praw przez przyrodę: ani w chwili powstawania pokładów soli w morzu nie mogły żyć korale, ani w chwili bujnego rozwoju tych ostatnich, morze nie było wystarczająco słone, by z kolei ta ostatnia mogła się wytrącać. Do oryginalnego połączenia w jeden „okaz” doszło w innych okolicznościach. Obumarły ślad po bujnym życiu w postaci koralowca został uwięziony w soli dopiero, gdy ta mogła „krzepnąć” na dnie ciepłego morza.

This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F