dawne prace

Szafarz

szafarz, rys. Alfons Długosznajważniejszy spośród pracowników Zamku Żupnego. Nadzorował zakupy materiałów, ich wydawanie: rozdzielał łój i owies, kupował żywność do kuchni żupnej. Czuwał nad stanem dróg oraz opiekował się budynkami żupnymi.

Według Opisu żupy wielickiej i bocheńskiej z 1518 r. do obowiązków szafarza należała:

troska o gospodarstwo żupne i wszystko, co się z tym wiąże mianowicie: w jakim porządku się je utrzymuje, szczególnie z myślą o tym, by przestrzegać zasad uczciwości, a likwidować przejawy zła i donoszenie o wszystkim podżupkowi. Powinien on mieć na uwadze kuchnię razem z kucharzami, aby niczego z niej nie wynoszono oraz przypilnować odbioru produktów żywnościowych od towarników.

 

 

This entry was posted in dawne prace, o muzeum, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F