aktualności

Święto Soli – 7 czerwca 2015

Różnorodnie, ciekawie i aktywnie zapowiada się tegoroczne „Święto Soli”. Będzie można uczestniczyć w wytwarzaniu soli w XVII-wiecznej warzelni oraz w pokazach i warsztatach czerpania papieru, skręcania lin, lepienia garnków, pracy kowala, a także odkrywać sól na wiele sposobów.

Święto Soli, fot. Marek Skubisz

Wiele atrakcji przygotowano specjalnie dla dzieci: warsztaty, zabawy z masą solną, zjazd „u liny”, dekorowanie solniczek, gry i konkursy rodzinne oraz całodzienna zabawa przy warzelni soli. Do młodzieży adresowany jest konkurs „Siedmiobój solny”, do wszystkich zaś „Wyścigi nosiczy”.

W kinie solnym wyświetlany będzie film o transporcie soli „Himalaya”. Będzie można się spotkać z orientalistką dr hab. Agnieszką Kuczkiewicz-Fraś, która opowie o soli w Azji. Natomiast sól w przeszłości i związane z nią perypetie przybliżą inscenizacje historyczne „Sól nasza najlepsza”, „Licytacja” oraz „Co cesarskie … Dzielenie na dwa”.

Będzie też dużo, dużo różnorodnej muzyki wystąpi Górnicza Orkiestra Kopalni Soli Bochnia, Kapela z Mietniowa, zespół Swingin` blue, a imprezę zakończy koncert zespołu Vladimirska !

Tradycyjnie zaprezentują się stoiska dawnych i obecnych producentów soli oraz uzdrowisk solankowych, sól będzie można nabyć w jatce solnej. Z myślą o pasjonatach geologii przygotowano mini-giełdę minerałów.

Do pasjonatów historii Wieliczki skierowane jest zaproszenie na wycieczkę „Szlakiem dawnych szybów wielickiej kopalni”. Natomiast praktyczne zajęcia oddychania „U nas oddycha się łatwiej i głębiej”, poprowadzi terapeuta z Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”.

W programie będzie można także zwiedzić Zamek Żupny, dawną siedzibę zarządu solnego przedsiębiorstwa i znajdujące się w nim wystawy m.in.: „Blask kamieni. Okazy mineralogiczne i kamienie ozdobne w sztuce” oraz „Solniczki – małe arcydzieła sztuki”.

PROGRAM

9.30 – 18.00 pokazy rzemieślnicze i solowarskie, „zjazd u liny”, jatka solna, warsztaty edukacyjne dla dzieci, stoiska producentów soli oraz uzdrowisk solankowych, mini- giełda minerałów, stoisko promocyjne kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”.
10.00 – Kino solne – sól w Azji: „Himalaya” – film fabularny (Budynek południowy)

10.45 – przemarsz Górniczej Orkiestry Kopalni Soli Bochnia na trasie Szyb Daniłowicza – Aleja Jana Pawła II – Zamek Żupny
11.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy
11.10 – „Sól nasza najlepsza” – inscenizacja historyczna
11.30 – gra Górnicza Orkiestra Kopalni Soli Bochnia
12.00 – „Warzenie przez rz” – pogadanka przy stoisku solowarskim
12.00 – „Dookoła Zamku Żupnego” rozpoczęcie Siedmioboju Solnego – gry terenowej dla gimnazjalistów (Budynek Magistratu UMiG Wieliczka)
12.15 – „Licytacja” – inscenizacja historyczna
12.30 – gra Kapela z Mietniowa
12.30 – wycieczka „Szlakiem dawnych szybów wielickiej kopalni” (grupa 1.)
13.00 – „Kosz z solą” – prezentacja firm producenckich, handlowych i ośrodków leczniczych oraz loteria dla dorosłych
13.20 – „Sól do smaku” – prezentacja stoiska kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”
13.30 – gra Kapela z Mietniowa
14.00 – Kino solne – sól w Azji: „Himalaya” – film fabularny (Budynek południowy)
14.00 – „Co cesarskie … Dzielenie na dwa” – inscenizacja historyczna
14.15 – zwiedzanie wystawy „Blask kamieni. Okazy mineralogiczne i kamienie ozdobne w sztuce” (oprowadza Klementyna Ochniak-Dudek z Działu Sztuki i Etnografii Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka )
14.15 – „U nas oddycha się łatwiej i głębiej” – praktyczny zajęcia z oddychania prowadzone przez terapeutę z Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”
14.30 – „Solna gra” zadanie finałowe i ogłoszenie wyników Siedmioboju Solnego
15.30 – gra Swingin` blue
15.30 – wycieczka „Szlakiem dawnych szybów wielickiej kopalni” (grupa 2.)
16.00 – „Sól w Azji” – spotkanie z dr hab. Agnieszką Kuczkiewicz – Fraś (Instytut Orientalistyki UJ) i dr hab. Renatą Czekalską (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ) (Budynek południowy)
16.00 – konkursy rodzinne: Siedmiobój dla każdego
16.30 – „Sól do smaku” – prezentacja stoiska kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”
16.40 – gra Swingin` blue
17.10 – „U nas oddycha się łatwiej i głębiej” – praktyczny zajęcia z oddychania prowadzone przez terapeutę z Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”
17.25 – konkursy rodzinne: Wyścigi nosiczy
18.00 koncert zespołu Vladimirska

Partnerzy imprezy: Kopalnia Soli Bochnia, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Gmina Wieliczka

logo święto soli 2015

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F