Obiekt tygodnia

Św.Kinga

Obraz został namalowany przez Jana Matejkę na uroczystość jubileuszu 600 lecia śmierci św. Kingi (wtedy jeszcze błogosławionej), obchodzonego w Starym Sączu w 1892 roku. Ostatecznie jednak nie trafił do klasztoru Klarysek. Od autora obraz nabył hr. Jerzy Dunin-­Borkowski ze Lwowa, drogą spadku otrzymała go wnuczka — Józefa z Dunin-Borkowskich Sobogal, od niej w 1971 roku został zakupiony do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Święta Kinga jest bohaterką podań ludowych i legend, do których nawiązują rekwizyty na obrazie: pierścień wrzucony przez nią do kopalni soli na Węgrzech, a odnaleziony później w Wieliczce (lub w Bochni, jak chcą inni), oraz zamieniony w góry różaniec, który rzuciła za siebie podczas ucieczki przed Tatarami.

Po śmierci męża, księcia Bolesława Wstydliwego (1279), założyła w Starym Sączu klasztor Klarysek i uposażywszy go przywilejem w roku 1280, mieszkała w nim aż do śmierci. Także klasztor znalazł swe miejsce na obrazie.

Święta Kinga była przedstawiana w sztuce na dwa sposoby — jako młoda osoba w bogatym stroju księżnej oraz jako starsza zakonnica w habicie klaryski. Jan Matejko dokonał celowego zestawienia obu konwencji i sportretował św. Kingę w wieku około 60 lat w szatach księżnej, z atrybutami nawiązującymi do jej życia w klasztorze klarysek (modlitewnik, pastorał, widok klasztoru w Starym Sączu). Modelem do postaci była hr. Katarzyna Adamowa Potocka, znana z innego portretu namalowanego przez Matejkę — tam razem w stroju współczesnym.

W roku 1892 Jan Matejko podjął się namalowania jeszcze jednego obrazu bł. Kingi do kaplicy jej imienia w kościele parafialnym w Bochni. Przedstawiona fotografia opisywanego obrazu, ukazującego świętą jako księżnę w starszym wieku, nie spodobała się zamawiającym górnikom. Matejko wykonał nowy rysunek przedstawiający Kingę jako młodą kobietę ubraną w gronostaje. Według tego szkicu obraz olejny dla kościoła w Bochni namalował w 1893 roku Władysław Rossowski. Znajduje się on obecnie w ołtarzu zaprojektowanym przez Jana Matejkę, w kaplicy dekorowanej polichromią — także projektu J. Matejki (wzorowaną na polichromii kościoła Mariackiego w Krakowie).

św. Kinga, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Św. Kinga modląca się pośród sądeckich gór, Jan Matejko

 

Obraz prezentowany jest w komorze Russeger V 

This entry was posted in Obiekt tygodnia and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F