aktualności

Sukces solnej Akademii Dziecięcej.

Solna Akademia Dziecięca zainaugurowała pierwszy rok działalności i od razu spotkała się z dużym zainteresowaniem pedagogów. Zgłosiło w niej udział ponad 430 uczniów z 7 szkół.

Nowy muzealny projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych Wieliczki i Powiatu Wielickiego, którzy w czasie comiesięcznych spotkań będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy  na temat dziedzictwa kulturowego Wieliczki i okolic – historii, zabytków, zwyczajów lokalnych i przyrody. Spotkania mają formę warsztatów i zajęć terenowych.  Projekt ma służyć rozwijaniu zainteresowań, pobudzaniu kreatywności i uczyć pracy w zespole.

Słuchaczom życzymy wytrwałości i dużo radości z poznawania Małej Ojczyzny.

Solna Akademia Dziecięca, fot. Kinga Stabrawa

This entry was posted in aktualności, edukacja. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F