historia

Statut Żup Krakowskich

ordynacja została spisana w 1368 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego przez Dymitra z Klecia, ówczesnego podskarbiego dworu krakowskiego. Statut regulował zasady wydobycia i sprzedaży soli oraz zarządzania kopalniami i warzelniami soli w Wieliczce i Bochni (Żupami Krakowskimi). Nadawał moc prawną starym, zwyczajowym normom oraz wprowadzał nowe przepisy, mające poprawić funkcjonowanie żup i zwiększyć ich dochodowość. Został spisany na podstawie relacji składanych pod przysięgą przez starych pracowników żupy (żupników, podżupków, bachmistrzów, sztygarów i cieśli), co pozwala przypuszczać, że wymienione w niej niektóre stanowiska i przepisy istniały już wcześniej w pierwszej połowie XIV, a nawet pod koniec XIII w.

Jest to najstarszy zbiór w formie skodyfikowanej podstawowych zasad prawnych obowiązujących w kopalniach wielicko-bocheńskich już w średniowieczu, przedstawiający jednocześnie obraz ówczesnej gospodarki solnej w obydwu miejscowościach. Ordynacja reguluje szczegółowo stosunki własnościowe, warunki pracy w kopalniach, określa rodzaje i wielkość produktów solnych z uwzględnieniem cen ich sprzedaży oraz informuje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, wyróżniając takie kategorie pracowników, jak urzędników żupnych, pracowników kopalni, warzelni i gospodarstwa żupnego. Akt ten, uzupełniony pozostałymi przekazami średniowiecznymi, stanowi więc ważne źródło poznania dziejów salin krakowskich w XIV-XV w.

This entry was posted in historia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F