aktualności

Spotkanie: Skarby klasztoru franciszkanów konwentualnych

Zapraszamy na spotkanie z Ojcem dr Franciszkiem Solarzem pt. Skarby klasztoru franciszkanów konwentualnych w Krakowie we wtorek 11 października 2016 r. o godz. 17.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce. Wstęp wolny.

Ornat Franciszek z dyscypliną 1660-1670, Klasztor Franciszkanów OFMConv w Krakowie

Ornat Franciszek z dyscypliną 1660-1670, Klasztor Franciszkanów OFMConv w Krakowie

Spotkanie towarzyszy ekspozycji Pax et Bonum. Zakony Franciszkańskie w Polsce prezentowanej w Zamku Żupnym. Można ją oglądać tylko do 16 października. Wystawa prezentuje nieprezentowane na co dzień skarby zakonów (obrazy, szaty i paramenty liturgiczne, księgi oraz dokumenty), jej druga cześć pokazuje życie w klasztorach na współczesnej fotografii krakowskiego artysty fotografika Michała Grychowskiego.

Na szczególną uwagę zasługują dokumenty związane z solnymi nadaniami dla klasztorów franciszkańskich. Władcy polscy, już od poł. XIII w., wielokrotnie przeznaczali sól lub część dochodów z żup krakowskich dla klasztorów klarysek w Krakowie, Starym Sączu oraz Wrocławiu.

Innym ważnym powodem  prezentowania zakonu franciszkańskiego w Wieliczce jest jego stała obecność w mieście od końca XVI w. Według tradycji, już od 1592 r. w wielickiej parafii św. Klemensa  bernardyni z Krakowa sprawowali codzienną opiekę duszpasterską nad pracownikami Żupy Wielickiej ( włącznie ze zjazdami pod ziemię do ciężko rannych).

Śmierć bł. Salomei, XVIIIXIX, Klasztor Franciszkanów OFMConv w Krakowie

Śmierć bł. Salomei, XVIIIXIX, Klasztor Franciszkanów OFMConv w Krakowie

Także w kopalni odnajdziemy ślady Braci Mniejszych. W solnej kaplicy Św. Antoniego z 1698 r. (I poziom kopalni soli) znalazły się wizerunki świętych, których kult propagowali franciszkanie-reformaci: Antoni Padewski, Franciszek z Asyżu, Dominik, apostołowie Piotr i Paweł, Piotr z Alkantary i Kazimierz Królewicz. Ponadto przed ołtarzem głównym ustawiono dwie solne figury klęczących mnichów. Zapewne wpływ na taki program ikonograficzny mieli wieliccy reformaci, którzy później objęli Służbę Bożą w tej podziemnej kaplicy.

Autorem wystawy jest kustosz Marek Skubisz.

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F