aktualności

Spotkanie: Inwentaryzacja wyrobisk zabytkowego rejonu wielickiej kopalni soli

Zapraszamy wielbicieli i pasjonatów Wieliczki na spotkanie z Józefem Charkotem i Markiem Skubiszem, którzy opowiedzą o Inwentaryzacji wyrobisk zabytkowego rejonu wielickiej kopalni soli w latach 2017-18. 

Muzealno-kopalniany zespół do inwentaryzacji wyrobisk w wielickiej kopalni został powołany w 1975 roku. Podjęto wtedy, przy współpracy z dyrekcją i dozorem, systematyczne dokumentowanie podziemi. Zgromadzony materiał źródłowy oraz merytoryczne wsparcie Muzeum umożliwiło wpisanie kopalni wielickiej na listę zabytków (1976), umieszczenie Wieliczki na Liście UNESCO (1978) oraz uznanie kopalni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomnik historii (1994).

W roku 2017 ponownie podjęto prace inwentaryzacyjne zabytkowych wyrobisk, mające na celu zaobserwowanie zmian, jakie nastąpiły w nich przez kilkadziesiąt ostatnich lat, uaktualnienie opisów oraz stworzenie nowej dokumentacji fotograficznej i filmowej, zgodnie z współczesnymi możliwościami technicznymi.

Prelekcja przybliży kulisy tych prac badawczych.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 22 maja 2019 roku, o godz. 17.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce, w ramach cyklu spotkań Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Wstęp bezpłatny.

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F