aktualności

Sól (z) ziemi. Od neolitu po współczesność.

Wystawa, przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, będzie prezentowana we Wrocławiu w budynku Arsenału – w dniach 20.02. – 24.04.2015 r. Instytucją goszczącą jest Muzeum Archeologiczne Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Hondius, Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaDominującą część opowieści o soli stanowi jej historia związana z przeszłością żup krakowskich – wpisanych na listę UNESCO Królewskich Kopalń Soli w Wieliczce i Bochni. Czasy późniejsze to także sól pozyskiwana w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wapnie, a obecnie w dynamicznie rozwijających się kopalniach: Kłodawa i Polkowice-Sieroszowice. Obiektami ilustrującymi temat ekspozycji są okazy soli, królewskie dokumenty, portrety żupników, a także oryginalne narzędzia pracy górniczej i zabytki techniki oraz dopełniające ekspozycję modele i makiety. Dużą rolę odgrywają artystyczne fotografie – są to zarówno najstarsze widoki kopalni wielickiej z 1892 r. jak i najnowsze ujęcia podziemnej pracy solnego kombajnu w Polkowicach. Warto także dodać, iż historii soli towarzyszy opowieść o kształcie stołowej solniczki…

This entry was posted in aktualności, wykłady. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F