Słownik

Kategorie zawodowe

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Text_2

Bednarz

Największy i jeden z najstarszych cechów związanych z górnictwem solnym, który posiadał przywileje królewskie już od XV w. Bednarze wykonywali […]

więcej
Text_2

Podżupek

namiestnik żupnika, sprawował bezpośredni nadzór nad żupami; w żupach krakowskich funkcjonował urząd podżupka wielickiego i bocheńskiego, pełniących funkcję właściwych kierowników […]

więcej
Text_2

Szafarz

najważniejszy spośród pracowników Zamku Żupnego. Nadzorował zakupy materiałów, ich wydawanie: rozdzielał łój i owies, kupował żywność do kuchni żupnej. Czuwał […]

więcej
Text_2

Trybarz

(z niem. treiben, treiber = poganiać, poganiacz), dawny górnik obsługujący konie w kopalni. Do do ich obowiązków należało doglądanie, żywienie i […]

więcej
Text_2

Bachmistrz

(łac. magister montium, niem. Bergmeister; ) górmistrz, w Polsce XIII–XVIII w., urzędnik w żupach krakowskich. Przywileje na bachmistrzostwo, zwane również […]

więcej
Text_2

Kopacze

najważniejsza grupa pracowników kopalni, zwana również stolnikami, ich liczbę Kazimierz Wielki ustalił po 60 dla każdej z kopalń w Bochni […]

więcej
Text_2

Nosicz

dawny górnik zatrudniony przy przenoszeniu drobnej soli w nieckach lub na płochach; Więcej w komorze Russegger II 

więcej
Text_2

Prasoł

kupiec solny, prasołowie posiadali wyłączność na handel solą, jedynie mieszczanie Wieliczki i Krakowa mieli prawo nabywania soli bezpośrednio w żupie […]

więcej
Text_2

Walacze

dawni górnicy wyspecjalizowani w przetaczaniu bałwanów solnych za pomocą drągów walackich. Oryginalne kije walackie znajdują się  w komorze Szerzyzna.

więcej
Text_2

żupnik

Żupnik – osoba sprawująca najwyższą władzę w żupach. W zakresie sądownictwa i odpowiedzialności prawnej podlegał on bezpośrednio królowi, ale związany […]

więcej
 • Obiekt tygodnia

   

   

   

   

   

   

F