Obiekt tygodnia

Skrzynia cechu bednarzy wielickich

Skrzynia, nazywana też ladą albo skarbcem cechowym, służyła do przechowywania przywilejów, tłoków pieczętnych, cechy (obesłania) oraz pieniędzy zebranych od kandydatów na mistrzów, z wpisowego uczniów, a także z kar i win. Klucze od skrzyni znajdowały się w rękach starszych cechu.

W Wieliczce bednarstwo było jednym z kilku zawodów funkcjonujących głównie na potrzeby żupy (kopalni i warzelni). Początkowo bednarze nie byli zrzeszani w żadnym cechu, dopiero w połowie XV wieku weszli do cechu kowali, który składał się z rzemieślników produkujących dla górnictwa solnego i solowarstwa. Później, w latach 70. XVI wieku, bednarze należeli do cechu rzemiosł pokrewnych pracujących w tym samym surowcu (stelmachów, kołodziejów i stolarzy). Wreszcie na początku XVII wieku założyli własny cech. Znaczenie bednarzy w Wieliczce stopniowo rosło, w miarę jak wzrastało zapotrzebowanie żupy na ich wyroby.

Na skrzyni znajdują się wyobrażenia wyrobu i narzędzi bednarskich: wanna piekarska, cyrkiel, dwa pobijaki oraz topór. Wanna piekarska jest przykładem jednego z wielu wyrobów bednarskich. W Wieliczce produkowano także kadzie i małe beczułki na piwo, kufy, kufle, konewki, cebry, wiadra, dzieże, balie, czerpaki, skopki, baryłki, beczułki na ser i masło, naczynia na mąkę i zboże oraz beczki, których znaczną liczbę zakupywała żupa wielicka. Bednarze posługiwali się nielicznymi i bardzo prostymi narzędziami, z których większość została umieszczona na skrzyni. Cyrkiel służył do wymierzania dna. Pobijaki sporządzone z drewna służyły do uderzania klepek podczas montowania dna w naczyniu. Toporem rozcinano pnie i kłody drzewne, z których następnie wytwarzano klepki i inne części naczyń.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 2013 rok (29)

 

Obiekt na stronie Wirtualne Muzea Małopolski

This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F