Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górników

Cena: 29.00 zł

Opis produktu

Pięknie wydany i bogato ilustrowany album „Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górników” to pierwsza praca poświęcona w całości zagadnieniom sacrum wielickich górników.

Wydawnictwo zawiera słowo wstępne pióra Kardynała Stanisława Dziwisza i składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. Pierwsza autorstwa Agnieszki Wolańskiej jest poświęcona wielowiekowej wierze wielickich górników, która wyrażała się w powstawaniu podziemnych kaplic, podejmowaniem licznych górniczych pielgrzymek do miejsc kultu świętych, a obecnie – żywym kultywowaniem religijnych tradycji górniczych. Druga część Marka Skubisza jest katalogiem prezentującym górnicze kaplice w ujęciu chronologii powstania, lokalizacji, pierwotnego wyposażenia oraz stanu zachowania.

Kaplic w wielickiej kopalni powstało w sumie ok. 40, najstarsze sięgają XVII w., co jest ewenementem na skalę światową. Niniejszy katalog obejmuje 24 obiekty. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z kaplicami istniejącymi niegdyś i dziś w wielickiej kopalni soli. Czasami jedynie materiały archiwalne pozwalają na odtworzenie pierwotnego wizerunku kaplic, a nawet wskazanie ich pierwszej lokalizacji.

Wydawnictwo „Krzyż i sól – dziedzictwo wiary wielickich górników” zostało wydane wspólnym nakładem Muzeum Żup Krakowskich i Kopalni Soli „Wieliczka” w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Wydawnictwo jest dostępne w wersji polsko-angielskiej, zawiera 151 stron oraz 113 fotografii.

 

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
  • Koszyk

    • Koszyk pusty!