Atlas historyczny miast polskich: Wieliczka

Opis produktu

Atlas historyczny Wieliczki został opublikowany w ramach serii Atlasów historycznych miast polskich. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzennymi miast.

Redaktorem serii – Roman Czaja
Redaktor tomu – Zdzisław Noga

  • Koszyk

    • Koszyk pusty!