Obiekt tygodnia

Skarb srebrnych monet

Wartość odnalezionych monet pozwalała na poważne zakupy – za 180 groszy praskich można było kupić 6 wołów, 22 barany, 45 par butów lub 180 kur.

Na transakcje większej wagi – kwota odkryta na Rynku Górnym jednak by nie wystarczyła – Król Władysław Jagiełło za uwolnienie jeńców krzyżackich spod Grunwaldu zażyczył sobie okrągłej sumy sześciu milionów groszy praskich.

fot. A Grzybowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Monety w liczbie 180 znajdowały się w niewielkim naczyniu glinianym nakrytym pokrywką. Nie wiemy dlaczego naczynie ze skarbem zostało ukryte. Można jedynie przypuszczać iż zdeponowano je w sytuacji zagrożenia. Przeprowadzona konserwacja wykazała, iż mamy do czynienia z doskonale zachowanymi egzemplarzami pochodzącymi z czasów Wacława II i Jana Luksemburskiego.

fot. A Grzybowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (7)Grosz praski był bardzo popularny w całej średniowiecznej Europie. Czeska moneta bita w znacznej mierze z surowca wydobywanego w Kutnej Horze stanowiła odpowiednik dzisiejszego euro.

Skarb monet srebrnych odkryty został podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w trakcie remontu płyty Rynku Górnego w Wieliczce w 2009 roku.

Skarb groszy praskich można oglądać w Zamku Żupnym na wystawie archeologicznej.

 

 

oprac. Jarosław Fraś

This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F