historia

Rynek Dolny

Rynek Dolny w Wieliczce zwany również Rynkiem Solnym służył niegdyś jako miejsce handlu solą, do lat 30. XX w. był miejscem miejskiego jarmarku.

W latach 30. XX w., w związku z zakładaniem wielickich Plant zlikwidowano handel na terenie placu Słowackiego, pojawiły się chodniki, alejki i zieleńce.

Rynek Dolny, fot. Władysława Gargula, lata 20.-30. XX w., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Rynek Dolny, fot. Władysława Gargula, lata 20.-30. XX w.

oprac. dr Barbara Konwerska

This entry was posted in historia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F