dawne prace

Prasoł

kupiec solny, prasołowie posiadali wyłączność na handel solą, jedynie mieszczanie Wieliczki i Krakowa mieli prawo nabywania soli bezpośrednio w żupie bez pośrednictwa kupców; bractwo prasołów istniało już od XIV w.

Cena soli sprzedawanej na miejscu wynosiła w XIV w. dla kupców krajowych 12 groszy za 1 cetnar, z czego wynika, że bałwan mniejszy, 6-cetnarowy, kosztował 1,5 grzywny, bałwan większy 8-cetnarowy, 2 grzywny, natomiast kupcy węgierscy płacili za tego ostatniego 2 kopy groszy.

This entry was posted in dawne prace, słownik. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F