Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie
Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie

Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie

Praca

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka nie posiada w chwili obecnej wolnych etatów.

Wolontariat

Regulamin wolontariatu znajduję się tutaj: Regulamin Wolontariatu

PRAKTYKI STUDENCKIE

Oferta praktyk w MŻKW  jest skierowana  do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?

  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Referacie ds. pracowniczych MŻKW?

  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduję się tutaj: Regulamin Praktyk

 

F