Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie
Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie

Praca/Wolontariat/Praktyki Studenckie

Praca

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka nie posiada w chwili obecnej wolnych etatów.

Prokocim

 

Wolontariat

 

 

 

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka poszukuje wolontariuszy do Działu Edukacji na wiosnę i lato 2016 r. Osobom zainteresowanym proponujemy pełnienie roli asystenta edukatora muzealnego. Do obowiązków wolontariusza należała będzie pomoc przy organizacji  i realizacji oferty edukacyjnej w Zamku Żupnym i  w Muzeum na III poziomie kopalni soli:

  • Mama, Tata i Ja (program dla rodzin  10.04, 8.05, 26.06)
  • Noc Muzeów  (13.05.)
  • Lato w Muzeum (lipiec, sierpień)

Ofertę kierujemy do osób pełnoletnich, z którymi podpiszemy Porozumienie.

Regulamin wolontariatu znajduje się tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Edukacji , tel. 12 289 16 33.

 

Zamek Żupny, Wieliczka Żup Krakowskich Wieliczka (3)

PRAKTYKI STUDENCKIE

Oferta praktyk w MŻKW  jest skierowana  do studentów uczelni wyższych.

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?

  • zgoda uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Jakie dokumenty należy złożyć w Referacie ds. pracowniczych MŻKW?

  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status studenta,
  • program praktyki.

Regulamin praktyk znajduę się tutaj: Regulamin Praktyk

 

F