aktualności

Pożegnanie Dyrektora prof. Antoniego Jodłowskiego

31 grudnia 2015 roku kończy swoją pracę jako dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, prof. Antoni Jodłowski, specjalista w zakresie archeologii solnictwa oraz wczesnego średniowiecza, od ponad 50 lat związany z  Muzeum, z czego większą część na stanowisku Dyrektora.

prof.-A.-Jodłowski-Muzeum-Żup-Krakowksich-WieliczkaDyrektor Jodłowski wyróżniał się też niezwykle czynną postawą w aranżowaniu szeroko zakrojonej działalności Muzeum – zorganizował 7 dużych wystaw, w tym 3 zagraniczne (Niemcy – Bochum, Austria – Wiedeń, Klagenfurt), prezentujące dorobek polskiego muzealnictwa w badaniach nad przeszłością przemysłu solnego i jego znaczenia w dziejach państwa polskiego. Jako uczestnik pełnej inwentaryzacji zabytkowych kopalń w Wieliczce i Bochni z równoczesnym przygotowaniem założeń konserwatorskich ochrony zabytkowej kopalni soli w Wieliczce aktywnie działał w 1978 r. przy sporządzeniu wniosku o wpisanie kopalni wielickiej na I Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Natomiast w 2013 r. przyczynił się do wpisania Zamku Żupnego na wspomnianą wyżej Listę. Dzięki wielu staraniom i osobistemu zaangażowaniu Dyrektora prace remontowo-konserwatorskie w Zamku Żupnym zostały po 20 latach ukończone.

Profesor działa także aktywnie poza sferą działalności muzealnej – jest wykładowcą Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komisji Archeologicznej oddziału PAN w Krakowie oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie. Uczestniczy także w radach naukowych kilku muzeów w Polsce, a w 1987 r. został członkiem Międzynarodowej Komisji Historii Solnictwa (Commision Internationale d’Histoire du Sel), w której pełnił funkcję Wiceprezydenta. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – m.in. srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011 r.).

Dorobek naukowy Dyrektora obejmuje 42 przebadane stanowiska archeologiczne oraz 152 prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych w tym 106 publikacji (6 książek), głównie z zakresu warzelnictwa i górnictwa solnego.

 

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F