Obiekt tygodnia

Plany miasta i kopalni z 1645 r.

W Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka znajduje się bogaty, liczący ponad 4 tys. egzemplarzy zbiór kartograficzny. Najstarszy – i jednocześnie najcenniejszy – jest komplet rękopiśmiennych map miasta i trzech poziomów kopalni, sporządzonych w 1638 r. przez Marcina Germana oraz jego miedziorytnicze wydanie z 1645 r., wykonane na zlecenie króla Władysława IV. Autor miedziorytów, Wilhelm Hondius, każdą z czterech map przyozdobił winietami.

Prezentowany miedziorytniczy plan Wieliczki daje wyobrażenie o wyglądzie miasta w wieku XVII. Widoczny jest na nim między innymi układ miasta lokacyjnego z 1290 r. (zarys murów obronnych, baszty i bramy wjazdowe), Zamek Żupny, zabudowania nad szybami, architektura kościoła Św. Klemensa – w tym czasie reprezentującego jeszcze styl gotycki, modrzewiowy kościółek Św. Sebastiana z XVI w. oraz ówczesny herb miasta. Wszystkie budowle przedstawione są przestrzennie, dzięki czemu można było wykonać wierną makietę miasta (w skali 1:100) prezentowanej w Komorze Miejskiej.

Bardzo ciekawym elementem mapy jest znajdująca się w dolnej części winieta, przedstawiająca warzelnię i toczący się w niej proces produkcyjny, sąsiednie zabudowania – w tym kletę z urządzeniem kieratowym oraz kupców przybyłych do Wieliczki po sól.

Hondius miasto 3

This entry was posted in Obiekt tygodnia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F