aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum

_DSC4047W Zamku Żupnym w Wieliczce 20 maja 2016 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie  Rady Muzeum  przy Muzeum Żup Krakowskich w nowym składzie – organu opiniodawczego i doradczego Dyrektora Muzeum. Zgodnie z ustawą o muzeach Rada, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez tę instytucję kultury powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Członkowie Rady kadencji na lata 2016-2020 zostali powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w następującym składzie:

1).  prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
2).  dr Zbigniew Beiersdorf
3).  prof. Stefan Dousa
4).  prof. dr hab. Piotr Franaszek
5).  Jacek Juszkiewicz
6).  Wojciech Kozak
7).  prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko
8).  dr inż. Jerzy Litwin
9).  prof. dr hab. Jacek Purchla

Skład Rady został uzupełniony o kandydaturę prof. dr hab. Antoniego Jodłowskiego, który został przez Radę wskazany.

Po wręczeniu ministerialnych nominacji i ukonstytuowaniu się Rady, zebrani jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Rady – prof. dr hab. Jacka Purchlę.

_DSC4048Głównym celem obrad  było wnikliwe przedstawienie Radzie –  przez byłego dyrektora Muzeum prof. Antoniego Jodłowskiego – sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Muzeum w roku 2015, a także prezentacja obecnego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich  – Jana Godłowskiego, zaplanowanej na rok bieżący działalności merytorycznej, inwestycyjnej wraz z zarysem generalnej strategii na najbliższe lata.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem dwóch uchwał, w których wysoko oceniono wielopłaszczyznowe i nowoczesne działania Muzeum Żup Krakowskich, zarówno w okresie sprawozdawczym,  jak i planowane propozycje działalności merytorycznej, inwestycyjnej i finansowej na rok 2016.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F