zespół zamkowy

Ogród żupny

powstał z południowej strony zamku w 1564 r. Miał on oddzielać zabudowę zamkową od domów mieszczańskich i w ten sposób chronić ją od częstych w tym czasie pożarów. Ziemie pod ogród wykupiono od wikarych – wcześniej należała ona do kościoła Św. Klemensa. Wzmianka pochodząca z końca XVI w. wspomina o tzw. „sadzie żupnym”. Pełnił on oprócz funkcji gospodarczych też rolę renesansowego ogrodu ozdobnego. Czytamy w niej o „chodniku”, stole z ławkami oraz „letnim siedzeniu pośród sadu, pod dachem”. Między 1714-1717 na terenie dawnego sadu żupnego urządzono „ogród manierą włoską w kwatery” z marmurowym „kompasem” na środku (prawdopodobnie zegar słoneczny), z altaną po stronie wschodniej. Ok. 1724 r. ogród poszerzono na południe. Na skutek różnicy poziomów terenu urządzono „ogród wyższy” i „ogród niższy”, oddzielony murem, na którego osi umieszczono dębowe schody, ujęte balustradą z kulami. Kwatery w „ogrodzie niższym” obsadzone bukszpanem i szałwią, w specjalnej części uprawiano także warzywa wykorzystywane przez kuchnię żupną.

 

This entry was posted in zespół zamkowy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F