czasowe

Wystawa: Od Łodzika do Amonita – życie utrwalone w skałach

ŁODZIK, AKWARIUM GDYŃSKIE MIR-PIBZagadkowe Amonity i Łodziki to morskie organizmy licznie występujące w przeszłości geologicznej. Na wystawie zaprezentowane są niezwykle atrakcyjne skamieniałe okazy łodzików, amonitów i belemnitów, które mimo upływu wielu milionów lat zachowały szczegóły budowy.

Skamieniałości tych organizmów od lat budzą zainteresowanie badaczy i są cennymi okazami w wielu kolekcjach. Największą prezentowaną grupą skamielin będą amonity. Organizmy te należały do najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej grupy głowonogów muszlowych. Intryguje duża zmienność ich kształtu, atrakcyjnie prezentujące się okazy o polerowanych powierzchniach, przekroje z bogatą mineralizacją. Niektóre osobniki zostały zestawione z ich odciskami w skale. Ciekawostką są kredowe amonity o budowie muszli odbiegającej od form pospolicie spotykanych np. zwinięte w różnych płaszczyznach lub wyprostowane. Zadziwić może także skala rozmiarów zgromadzonych okazów od kilku cm do ok. 60 cm. Amonity należą do grupy organizmów wymarłych, co w zestawieniu z ich oryginalnym wyglądem i zagadkowymi przeobrażeniami w toku ewolucji, stanowi impuls do zainteresowania się tą problematyką.

Funkcje życiowe wymarłych amonitów interpretowane są obecnie przez analogie do zachowań łodzików, potocznie nazywanych „żywymi skamieniałościami”. Organizmy te mimo iż pojawiły się przed amonitami, zdołały przetrwać do dnia dzisiejszego. Odmienny typ skamieniałości stanowią belemnity. Te wymarłe organizmy charakteryzowały się szkieletem wewnętrznym, którego najbardziej charakterystyczna część tj. rostrum, o kształcie wrzecionowatym jest prezentowana na wystawie.

Wystawę można zwiedzać do 19 maja 2013 r. w

Eksponatów użyczyły:

Instytucje:

Muzeum Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
Osoby:

Andrzej Bezkorowajny – Brzesko

Witold Bogacz – Kłaj

Agata, Anna, Tadeusz Jurkowscy – Kraków

Marian Łowczowski – Kraków

„Muzeum Geologiczne” Sebastian Rogula w Klimontowie

This entry was posted in czasowe, wystawy, zamek. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F