Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W związku ze świadczonymi usługami Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka przetwarza Państwa dane osobowe w celach statutowych.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka informuję, że przysługuję Pani/Panu prawo do wglądu/modyfikacji/wykreślenia danych osobowych przechowywanych w celu realizacji obsługi turystycznej; zajęć muzealnych; realizacji zamówień internetowych poprzez sklep internetowy, darowizn muzealiów oraz monitoringu wizyjnego.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka informuję, że w celu szczegółowych objaśnień dotyczących przysługującym Państwu praw proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Radosław Krztoń (12) 289 16 29 ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka pok. 312

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku prowadzi Jawny Rejestr Zbiorów dostępny poniżej:

Wdrożenie prowadzenia dokumentu Rejestr zbiorów danych osobowych

Księga rejestrowa danych osobowych

Księga rejestrowa-Monitoring wizyjny

F