aktualności

Nowe perspektywy dla Zamku Żupnego

Pod koniec roku 2017 Muzeum zakupiło od Starostwa Powiatowego w Wieliczce zabytkowy budynek na rogu ul. Daniłowicza i Dembowskiego.

Dyrektor Muzeum Jan Godłowski informuje, że zakup budynku umożliwi przeniesienie tam biur i pracowni muzealnych, dotychczas zajmujących budynek północy Zamku Żupnego. Dzięki temu przestrzenie ekspozycyjne Zamku Żupnego powiększą się trzykrotnie.

Muzeum zamierza otworzyć w Zamku dużą wystawę stałą ukazującą historię solnego przedsiębiorstwa, Wieliczki oraz kolekcję solniczek systematycznie wzbogacaną o nowe, piękne i cenne nabytki. Zamierza też przeznaczyć znacznie większą powierzchnię na wystawy czasowe, co dotychczas było słabą stroną instytucji bardzo ograniczającą jej działalność.

Jak podkreśla dyrektor Jan Godłowski wnętrza Zamku po remoncie będą spełniać najwyższe standardy wystawiennicze co umożliwi Muzeum eksponowanie cennych zabytków na wystawach, w tym także sprowadzanych z zagranicy. Na zmianach zyska też Wieliczka bo przybędzie jej obiekt muzealny na miarę naszych czasów i wysokich oczekiwań odbiorców z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi i wystawami. Muzeum ma nadzieję, że zachęcą one także do uczestniczenia w nich turystów oraz mieszkańców Krakowa.

W nowo zakupionym budynku znajdą swe miejsce: dyrekcja, działy merytoryczne: Archeologii, Geologii, Sztuki i Etnografii, Historii i Kultury Materialnej Górnictwa, Archiwum i Biblioteki oraz część administracyjna. Atutem tego budynku i terenu, na którym stoi jest jego usytuowanie w pobliżu kopalni soli – Muzeum ma przecież w niej na głębokości 135 m swą główną ekspozycję. Zyskają też turyści bo to bliskie sąsiedztwo umożliwi Muzeum i Kopalni Soli, zagospodarowanie tego terenu na wspólne potrzeby.

Plany przestrzennego rozwoju wielickiej instytucji mocno wspiera Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Środki na zakup budynku zostały zapewnione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warto wspomnieć, że budynek który Muzeum kupiło jest zabytkiem. Powstał ok. 1893 r. W przeszłości znajdowała się w nim siedziba C.K Sądu Powiatowego. Po likwidacji powiatu w 1932 r. Sąd został przeniesiony na ul. Ks. Z. Goliana. Potem przez lata był siedzibą Zespołu Szkół Zawodowych. Po jej przeniesieniu do Kampusu Wielickiego jest udostępniany na cele kulturalne.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada dwie ekspozycje: dużą na III poziomie kopalni soli i w Zamku Żupnym. Zamek jest najważniejszym zabytkiem na powierzchni Wieliczki. Od końca XIII w do 1945 r. był siedzibą zarządu solnego przedsiębiorstwa Żupy krakowskie. Funkcja, którą pełnił przyczyniła się do wpisania go w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F