aktualności

Wystawa: Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum

Do 16 lutego 2014 r. w Zamku Żupnym prezentowana będzie wystawa „Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum.” To wyjątkowa okazja do poznania  zbiorów Muzeum, które ze względów konserwatorskich są na co dzień przechowywane w archiwum.

 

Na potrzeby ekspozycji zostały wybrane, zgodnie z tytułem, te najstarsze (XV-wieczne), najcenniejsze i najciekawsze. Ich wartość merytoryczna jest istotna i stanowią one ważne źródło wiedzy historycznej. Wśród nich wymienić należy dokument z 23 IX 1631 r., burmistrza i rajców miasta Wieliczki z jedyną zachowaną pieczęcią przedstawiającą wyciśnięty w czerwonym wosku herb miasta.

Cenny zbiór tworzą dokumenty królewskie wydane m. in. przez Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana III Sobieskiego, Augusta II. Duża ich część zawiera przywileje nadane miejscowym cechom. Z kolei w innych, królowie jako właściciele Żup Krakowskich, informowali o zamierzonych kontrolach, rozstrzygali istotne kwestie czy nakazywali wydawanie soli wyznaczonym osobom lub instytucjom, np. 180 beczek dla kasztelana połanieckiego, 50 beczek dla Dominikanów z Dzikowa oraz 30 beczek soli dla konwentu Benedyktynek w Staniątkach.
Wyjątkową wartość posiadają także „Księgi pamiątkowe zwiedzających kopalnię soli”. Zostały one wprowadzone w XVIII w. przez Austriaków i funkcjonują aż do czasów nam współczesnych. Są one swoistą historią miejscowego ruchu turystycznego i zbiorem autografów znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury itd. Widnieją w nich wpisy m. in. Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Adama Stefana Sapiehy, Karola Wojtyły, Stanisława Wojciechowskiego, Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Aleksandra I, Elizy Orzeszkowej, Adama Asnyka, Johanna Wolfganga von Goethe, Jana Matejki, Walentyny Tiereszkowej czy Dmitrija Mendelejewa.

Zapraszamy zatem do obejrzenia XVII-wiecznego dokumentu miejskiego wraz z panoramą miasta z tego okresu oraz aktów królewskich z wizerunkami władców i XVI-wiecznym starodrukiem „Kronika polska” Marcina Bielskiego. Interesujące dokumenty dotyczące personelu kopalni zestawiono z przedmiotami związanymi z ich pracą. Z kolei ozdobne faktury i oferty można oglądać w zaaranżowanym gabinecie urzędnika salinarnego. Niewątpliwie sporą atrakcję stanowią również wspomniane wpisy znanych zwiedzających wraz z ich wizerunkami lub pamiątkowymi fotografiami wykonanymi w Wieliczce (m. in. Karola Wojtyły z wycieczką szkolną czy prezydenta Stanisława Wojciechowskiego).

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ekspozycją, gdyż jest to jedna z nielicznych możliwości oglądania cennych dokumentów przechowywanych w muzealnym archiwum.

Patroni medialni:  TVP KrakówRadio KrakówTTG Central EuropeStowarzyszenie Polskich Mediów

This entry was posted in aktualności, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F