aktualności

Nagroda dla Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

W sobotę 18 stycznia 2014 roku Dyrektor Muzeum prof. Antoni Jodłowski odebrał Nagrodę Kulturalną Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 2013, w kategorii Wydarzenie Roku za wpis Zamku Żupnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uroczystości odbyły się w ramach spotkania noworocznego w Solnym Mieście.

To już drugie wyróżnienie związane z wpisem Zamku na tę prestiżową listę. Pierwszą był medal „Polonia Minor” przekazany Dyrektorowi prof. Antoniemu Jodłowskiemu przez Samorząd Województwa Małopolskiego „za działalność na rzecz ochrony dóbr kultury Małopolsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa kulturowego i Naturalnego UNESCO”.

Wpis Zamku Żupnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nastąpił 23 czerwca 2013 r. na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa  UNESCO,  która odbyła się w Kambodży. Gremium rozpatrzyło wniosek o rozszerzenie już istniejącego wpisu „Kopalnia Soli w Wieliczce” o Zamek Żupny i Kopalnię Soli w Bochni. Te trzy obiekty figurują teraz pod wspólną nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”.

This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F