aktualności

Muzeum w Telewizyjnym Miasteczku Cyfrowym

W dniu 19 maja 2013 r., Muzeum zaprezentowało się w Telewizyjnym Miasteczku Cyfrowym nieopodal szybu Regis w Wieliczce. Wydarzenie zorganizowała TVP Kraków w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej cyfryzacji przy współpracy z Muzeum Żup Krakowskich i innymi instytucjami. Miasteczko było okazją do spotkania mieszkańców z TVP Kraków, przedstawicielami miejscowych władz oraz instytucji kultury. Przez cały dzień na skwerze przy fontannie w rozlokowanych tam namiotach można było dowiedzieć się najważniejszych rzeczy o procesie cyfryzacji i o propozycjach kulturalnych Wieliczki. Muzeum Żup Krakowskich  w nawiązaniu do dwóch ekspozycji – na III poziomie kopalni i w Zamku Żupnym, także i tym razem prezentowało się na dwóch stanowiskach. Pierwszym z nich było ognisko, w którym „ średniowieczni” warzycze tak jak ich poprzednicy sprzed tysiącleci w glinianych garnkach gotowali solankę czyli warzyli sól. Drugie stanowisko znajdowało się  nieopodal – przy nim można poznać ofertę edukacyjną muzeum,  tak więc w jednym niemal miejscu spotkała się historia i jej badanie czyli jedna z głównych funkcji muzeum z drugim z tych zadań jakim jest udostępnienie i rozpowszechnienie tej wiedzy szerokiemu gremium odbiorców.
Wydarzenie miało miejsce nieopodal Zamku Żupnego, o którym wypowiadał się m.in. dyrektor prof. Antoni Jodłowski wspominając oczekiwanie na decyzję wpisania Zamku na Listę UNESCO.  Przybyli mieszkańcy, którzy licznie odwiedzili muzealne stanowisko edukacyjne chętnie wcielali się (bez względu na wiek) w postacie króla, królewny, rycerza, kopacza czy górnika. Młodsze dzieci  kolorowały malowanki, układały puzzle.  Ze stanowiska  konferansjera TVP często dało się słyszeć informacje o ekspozycjach naszego Muzeum  z zaproszeniem do  ich zwiedzenia.
This entry was posted in aktualności. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F