aktualności

Muzeum w 2019 roku

Nowy Rok wprowadza Muzeum w kolejny ważny etap swej historii. Rozpoczyna się adaptacja Zamku Żupnego na potrzeby nowej, dużej ekspozycji.

Aby było to możliwe pracownicy biurowi Muzeum w połowie roku przeprowadzą się do budynku dawnego Sądu Grodzkiego. Prowadzone prace pozwolą nam jednak na realizację działalności kulturalnej – wystaw, imprez, koncertów, spotkań i zajęć edukacyjnych. Poniżej wykaz propozycji:

 

Wystawy

– „Zastawy stołowe z kolekcji Czartoryskich” – do 19 maja, Zamek Żupny
Pierwszoplanowa dla polskiej historii i kultury kolekcja muzealna, zainicjowana przez Izabelę Czartoryską, przybliża bogactwo polskiej kultury stołu w dawnych wiekach. Prezentuje pochodzące od XVI do XIX wieku wyroby złotnictwa, szkła, porcelany i inne przykłady zastaw stołowych. Wyeksponowane są pamiątki po ważnych postaciach jak hetman Stefan Czarnecki, czy królowa Konstancja Austriaczka oraz duży zestaw artefaktów historycznych związanych z rodziną Czartoryskich. Wystawa ukazuje dawne polskie uczty dworskie jako zjawiska wielowymiarowe i ważne dla polskiej kultury. Jednocześnie zwiedzający mają możliwość poznania na tym tle unikatowej kolekcji naczyń przyprawowych naszego muzeum.

– „XXI Salon Sztuki POLART 2019” – czerwiec-sierpień, Zamek Żupny
Wystawy malarstwa i rzeźby Stowarzyszenia Artystów POLART powstałych w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu.

– „Wieliczka 1785. Miasto na wielkich arkuszach” – wrzesień-listopad, Zamek Żupny
Wystawa zaprezentuje m.in. dwie cenne mapy Wieliczki wchodzące w skład Zbioru Kartograficznego naszego. Na szczególną uwagę zasługuje mapa o wyjątkowo dużych rozmiarach – 2,4 x 3,35 m. Ze względu na skalę, jest najbardziej szczegółową mapą Wieliczki z tego czasu. Zaznaczono na niej całą zabudowę miasta z budynkami salinarnymi, podziały własnościowe z numerami posesji a także wszystkie szczegóły topograficzne oraz przebieg otaczającej miasto austriackiej twierdzy polowej. Wystawa zaprezentuje też przeprowadzone prace konserwatorskie tych wyjątkowych obiektów.

– „Z lampą przez wieki” – grudzień 2019-marzec 2020, Zamek Żupny
Ekspozycja pokaże bogactwo sposobów oświetlenia wnętrz i różnego rodzaju lampy od czasów najdawniejszych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem lamp o przeznaczeniu technicznym. Wystawa realizowana we współpracy z Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

– „Pamięć morza” – 16 maj-1 październik, Muzeum w kopalni soli
Wystawa zaprezentuje prace powstałe w ramach projektu artystyczno-naukowego. Obejmuje on plener interdyscyplinarny, który będzie miał miejsce od 28 lutego do 2 marca w kopalni soli i ekspozycji muzeum, wspomnianą wystawę oraz publikację naukowej monografii. Projekt będzie organizowany przez Muzeum we współpracy z Wydziałem Malarstwa oraz Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego i Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.

– „Salts Study 2019”
Pokaz prac studyjnych, będących efektem konkursu na opracowanie współczesnej formy solniczki zorganizowanego we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

– Cykl planszowych wystaw poświęconych historii Polski.

 

Imprezy

– „Noc muzeów” – maj, Zamek Żupny i Muzeum w kopalni
Wydarzenie organizowane w ramach wspólnego projektu z muzeami krakowskimi.

– „Święto Soli”- 9 czerwca, Zamek Żupny
Cykliczna impreza muzealno – plenerowa łącząca formę festynu z prezentacją dawnych i obecnych ośrodków produkcji soli w Polsce, pokazami warzelniczymi, warsztatami i zabawami skupionymi na temacie przewodnim imprezy oraz koncertami zespołów muzycznych. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 20 tys. osób.

– „Europejskie Dni Dziedzictwa” – wrzesień, Zamek Żupny
Wydarzenie kulturalne organizowane z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej mające na celu edukację o dziedzictwie regionu wielickiego i jego związkach z Europą.

– „Dzień Otwartych Drzwi Muzeum” – listopad, zamek Żupny i Muzeum w kopalni
Wydarzenie zorganizowane w ramach wspólnego programu z muzeami krakowskimi.

Koncerty:
– „Popołudnie ze Straussem” – 30.06, 28.07, 25.08, 29.09, Zamek Żupny
Cykl letnich koncertów w wykonaniu Straussowskiej Orkiestry OBLIGATO oraz znanych solistów scen operowych i operetkowych Polski.

– „Summer Music Festival Wieliczka 2019”, 6-13 lipca
Wydarzenie muzyczne organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Straussowskim.

 

Programy i projekty edukacyjne

– „Senior w Muzeum” – 4 spotkania: 8.03 – „Górnicze ABC”(Muzeum w kopalni), 14.06 – „W salonie sztuki” (Zamek Żupny), 13.09 – „Sensacyjne historie w obrazach” (Zamek Żupny), 13.12 – „W górniczym krajobrazie” (Muzeum w kopalni).

– Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich

– Koncerty umuzykalniające
Wykonuje je Filharmonia Krakowska w Zamku Żupnym. W programie: 28.01 – „W krainie czardasza”, 18.02 – „Nowe brzmienie”, 11.03 – „O Ameryce inaczej”, 8.04 – „Stanisław Moniuszko – w 200 rocznicę urodzin (5.05.2819), 13.05 – „Pocztówka z Italii”.

– „Mama, Tata i Ja”
Rodzinne spotkania służące wspólnemu odkrywaniu i poznawaniu historii i tradycji swojego regionu a także tematów prezentowanych na wystawach czasowych. W programie: 10.02 – „Archeologiczne łamigłówki” (Zamek Żupny), 10.03 – „”Śladami górniczej techniki” (Muzeum w kopalni), 14.04 – „Jajo z soli zdobimy do woli” (Zamek Żupny), 12.05 – „Podróż w czasie i przestrzeni” (Muzeum w kopalni), 16.06 – „Tajemnice ukryte w sztuce”, 8.09 – „Z tornistrem pod ziemią” (Muzeum w kopalni), 13.10 – „Sekrety dawnych map” (Zamek Żupny), 17.11 – „Górniczy stan – niech żyje nam” (Muzeum w kopalni), 8.12. – „Bożonarodzeniowe ciekawostki z różnych stron świata” (Zamek Żupny).

– „Najpiękniejsza pisanka z soli” – 12.04, Zamek Żupny
XX edycja jedynego tego typu konkursu plastycznego w Polsce. Nietypowe, solne pisanki będzie można oglądać na wystawie w Zamku Żupnym.

– Rodzinne Lato w Muzeum – 2-5. 07 i 27-30.08, Zamek Żupny i Muzeum w kopalni
W programie: 2.07 i 27.08 – „Zabawy z wyobraźnią” (Zamek Żupny), 3.07 i 28.08 „Górnicze żywioły” (Muzeum w kopalni), 4.07 i 29.08 „Podróż po górniczej Wieliczce” (Zamek Żupny), 5.07 i 30.08 – „Podziemny zwierzyniec” (Muzeum w kopalni).

– „Solna Akademia Dziecięca” (SAD) – styczeń – czerwiec, Zamek Żupny i Muzeum w kopalni
Kilkuletni projekt edukacyjny zapoznający z regionalną historią, kulturą i tradycją.

– projekt skierowany do przedszkoli „W solnej krainie”

– konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu Św. Kingi – w XX rocznicę kanonizacji” styczeń-czerwiec

– program towarzyszący konkursowi pisanek „Jajo z soli zdobimy do woli” – – styczeń – kwiecień

– konkurs plastyczny „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”
wrzesień – grudzień

– „Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna” luty – czerwiec i wrzesień – grudzień, zamek Żupny i Muzeum w kopalni. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa regionu.

Dział Edukacji Muzeum prowadzi też działania na rzecz osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych w ramach programu „Muzeoterapia”. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

– „Muzeum na zamówienie” – zajęcia skierowane do dzieci przebywających w szpitalach i sanatoriach.

– „W odwiedziny do Muzeum” – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z Domów Dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej

– „Dotyk solnej historii” – zajęcia skierowane do osób z dysfunkcją wzroku.

– „Krok w solną przygodę” – zajęcia skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto prowadzone będą „Warsztaty artystyczne w Muzeum” skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów, pod okiem doświadczonych artystów, będą doskonalić techniki malarskie, rzeźbiarskie i inne formy wyrazu artystycznego. Inspirację stanowić będą obiekty prezentowane w Muzeum.

 

Informacji o działaniach edukacyjnych udziela Dział Edukacji: tel. 12 289 16 33

This entry was posted in aktualności, dla rodzin, edukacja, imprezy, wykłady, wystawy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
F