Multimedia

XIX w.

Od 2 połowy XVII w. do XIX w. rozwijała się nowa zabudowa w rejonie średniowiecznych kuchni królewskich. Od 1730 r. funkcjonował wjazd od strony zachodniej, którego bramę chronił mur z otworami strzelniczymi. W XVIII w. zamek był gruntownie przebudowywany i remontowany. Zlikwidowano salę nad dziedzińcem, a później dobudowano ganek komunikacyjny wzdłuż budynku północnego. Po rozbiórce licznych drewnianych zabudowań gospodarczych od strony południowej powstał parterowy budynek stajni i wozowni (1834-1836).

F