Multimedia

II poł. XV w.

W XIV w. zamek rozbudowano i podwyższono. Od zachodu powstała okazała sala jednofilarowa z dekoracyjnym sklepieniem gotyckim. Niewielkie budowle przy murach obwodowych w XV w. zostały powiększone i po połączeniu utworzyły piętrowe skrzydło północne. W 2 połowie XIV wieku włączono zamek w obręb powstających fortyfikacji miejskich, z których pozostała baszta północno-zachodnia  z fragmentem murów. W pobliżu wybudowano kuchnię wydającą bezpłatne posiłki dla pracowników żupnych (aż do 1565 r.)

F