Multimedia
Multimedia

XIII/XIV w.

Najstarsze, murowane założenie zamku z przełomu XIII i XIV w. miało postać prostokątnego budynku otoczonego owalnie murem obronnym z fosą. W obrębie murów zachował się szyb drążony w poszukiwaniu soli (2 połowa XIII w.). Brama znajdowała się od strony północno-wschodniej, gdzie funkcjonuje dotychczas.

Zobacz animację 3D.

Faza 11

2 poł. XV w.

W XIV w. zamek rozbudowano i podwyższono. Od zachodu powstała okazała sala jednofilarowa z dekoracyjnym sklepieniem gotyckim. Niewielkie budowle przy murach obwodowych w XV w. zostały powiększone i po połączeniu utworzyły piętrowe skrzydło północne. W 2 połowie XIV wieku włączono zamek w obręb powstających fortyfikacji miejskich, z których pozostała baszta północno-zachodnia z fragmentem murów. W pobliżu wybudowano kuchnię wydającą bezpłatne posiłki dla pracowników żupnych (aż do 1565 r.).

Zobacz animację 3D.

Faza 21

ok. 1638 r.

W połowie XVI w. budynek środkowy i północny połączyła sala „gdzie żupniki wymalowano”, wzniesiona na piętrze ponad dziedzińcem. W efekcie renesansowej przebudowy w wykuszu od strony północnej urządzono kaplicę, a wnętrza zamkowe zostały bogato wyposażone.  Najokazalsza Sala Królewska urządzona ponad reprezentacyjną salą gotycką została przed 1620 r. zniszczona w pożarze.  Ponad środkową częścią zamku wznosiła się wieża strażnicza z  zegarem (założony przed 1518 r.), z której grą na dudach, a w XVII w. na trąbce wzywano robotników do pracy.

Zobacz animację 3D

Faza 31

poł. XIX w.

Od 2 połowy XVII w. do XIX w. rozwijała się nowa zabudowa w rejonie średniowiecznych kuchni królewskich. Od 1730 r. funkcjonował wjazd od strony zachodniej, którego bramę chronił mur z otworami strzelniczymi. W XVIII w. zamek był gruntownie przebudowywany i remontowany. Zlikwidowano salę nad dziedzińcem, a później dobudowano ganek komunikacyjny wzdłuż budynku północnego. Po rozbiórce licznych drewnianych zabudowań gospodarczych od strony południowej powstał parterowy budynek stajni i wozowni (1834-1836).

Zobacz animację 3D

Faza 41

F